Tarieven:

In de tabel hieronder zijn de tarieven te vinden. De tarieven zijn inclusief inclusief voorbereidingstijd, materialen, tijd voor verslaglegging, tussentijds mail- of kort telefonisch contact.

Het telefonische kennismakingsgesprek gratis
Het intakegesprek van drie kwartier: €45,-
Coachsessie van drie kwartier: €45,-
Tussentijdse evaluatie van drie kwartier:  €45,-
Eindevaluatie van drie kwartier:  €45,-

Bij reiskosten van meer dan 10 km voor intakegesprek, evaluatiegesprekken of coachsessies wordt €0,39 per kilometer gerekend.

 

Vergoeding:

Kosten voor kindercoaching worden vaak niet vergoed door de verzekering. In sommige gevallen kan kindercoaching via een Persoonsgebonden Budget betaald worden. 

Bij de belastingdienst kan je onder de noemer ‘psychosociale hulpverlening/begeleiding’ de bedragen van de coachsessies als aftrekpost indienen. De gemaakte kosten kunnen ook als bijzondere ziektekosten afgetrokken worden bij de belastingaangifte.

 

Verzetten of annuleren:

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of verzet. Indien een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd of verzet, worden de kosten van de (oorspronkelijke) afspraak volledig in rekening gebracht.